CO MĚ BAVÍ A S ČÍM VÁM MOHU POMOCI?

VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ MÁ SMYSL

Moderní metodiky, pracovní listy, e-learningové kurzy, hry, programy, aplikace, akce

(environmentální výchova, badatelsky orientovaná výuka, místně zakotvené učení, globální rozvojové vzdělávání)

ODKRÝVÁNÍ PŘÍBĚHŮ SVĚTA KOLEM NÁS

Interpretace místního dědictví - interpretační plány, libreta expozic, vzdělávací panely a exponáty,..

SUSTAINABLE COMMUNICATION

Akce a kampaně, které mění svět k lepšímu

PROJEKTY, KTERÉ PŘINÁŠEJÍ ZMĚNU

Řízení projektů, příprava žádostí (strukturální fondy, Erasmus +)